Projekční činnost

PROJEKČNÍ ČINNOST - novostavby i rekonstrukce

Pro výstavbu nové nemovitosti nebo rekonstrukci, přístavbu či přestavbu stávající nemovitosti, se jedná o následující spektrum služeb:

1/ ARCHITEKTONICKÁ STUDIE

Přání, potřeby a očekávání klienta jsou postupně zpracovány do reálné podoby, která je základním podkladem pro další zpracování dokumentace pro získání patřičných stavebních povolení a realizaci stavby.

 • Technická a právní analýza objektu/parcely
 • Analýza přání, potřeb a očekávání klienta.
 • Odpověď na otázku variability dispozičních možností nemovitosti: Dispoziční studie včetně interiérového vybavení ve variantách (první kolo výběru): půdorysy, skici.
 • Dispoziční studie včetně interiérového vybavení ve variantách (druhé kolo výběru): půdorysy, schematické řezy.
 • Výběr a úpravy finální varianty dispozičního řešení včetně uspořádání interiéru: půdorys, řezy, 3D model a vizualizace exteriéru, 3D model a vizualizace interiéru.


2/ DOKUMENTACE PRO POTŘEBY STAVEBNÍHO ÚŘADU

Architektonická studie je dále zpracována v rozsahu dle požadavků stavebního úřadu včetně profesí ( NN, ZTI, topení, statika, PBŘ, PEBN, vsaky, radonový průzkum, vyjmutí z PF, přípojky…).

 • DÚR - dokumentace k územnímu rozhodnutí nebo souhlasu
 • DSP - dokumentace pro stavební povolení nebo ohlášení stavby
 • Komunikace s úřady pro zajištění požadovaného povolení, včetně obstarání všech potřebných stanovisek DOSS


3/ REALIZAČNÍ DOKUMENTACE INTERIÉRU A VZORKOVÁNÍ

Architektonická studie je rozpracována do maximální podrobnosti s ohledem na specifikaci veškerých pohledových interiérových, popř. exteriérových prvků. Výstupem jsou detailní nákresy a konkrétní seznam položek.

 • VZORKOVÁNÍ - výběr veškerých interiérových prvků: povrchy, sanita, osvětlovací tělesa, nábytek …
 • REALIZAČNÍ DOKUMENTACE INTERIÉRU - detailní nákresy interiéru: spárořez dlažby, kuchyňská linka, truhlářské výrobky…


4/ DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE (realizační dokumentace)

Jedná se o další stupeň podrobnosti. Dokumentace specifikuje všechny prvky. Jejím nejdůležitějším výstupem je výkaz výměr, který budou potenciální dodavatelé naceňovat. Detailně zpracovaná projektová dokumentace zamezí potenciálním rozporům ohledně navyšování ceny za vícepráce ze strany zhotovitele.

 • DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE včetně výkazu výměr
 • ASISTENCE PŘI VÝBĚRU ZHOTOVITELE


5/ TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA

Odborný dozor nad technickým prováděním stavby a investicemi. Dále možnost využití jako zástupce investora v případě jeho nepřítomnosti a realizace na klíč.

Markéta Veselá - Projekční činnost - novostavby, rekonstrukce - Construct service
projekcni-cinnost

  Projekční činnost

stavebni-cinnost

  Stavební činnost

doprava

  Doprava

ostraha-majetku-a-osob

  Ostraha majetku a osob